Ved- og pelletskjeler

Ved og pellets

1_bioenergiiiBioenergi er verdens eldste energiform. Bioenergi er energi fra biologisk nedbrytbart materiale som trevirke, halm, energigress, avfall, gjødsel, alkoholer og biodiesel (rapsolje).  Disse energikildene er fornybare, da trær, halm osv som kjent vokser opp igjen. Vi kjenner vel alle til ved og vedfyring, men nye måter å bruke trevirke på kan gjøre vedfyringen mer effektiv og automatisk. For eksempel ved bruk av pelletsovn.

Ved

2_iStock_000006756614SmallIngenting er som duften av bjørkeved den første høstkvelden. I alle år har vi gått ned i kjelleren eller ut i boden, hentet ved, fyrt opp og hørt det knitre i ovn eller peis – uten å vite at det vi egentig drev på med var bioenergi. Få med deg mulighetene for å fyre mer miljøvennlig med ved – kort sagt; hvordan ditt romantiske peisbål kan få et nytt løft som en av fremtidens energikilder. Vedfyring er meget utbredt i Norge – ikke så rart med den store tilgangen til ved som vi har i landet vårt. Problemet har vært dårlig utnyttelse av energi og forholdsvis store partikkelutslipp. Det finnes nå en rekke såkalte rentbrennende vedovner med høyere virkningsgrad og lavere utslipp enn tradisjonelle vedovner.

 

Ved og vannbåren varme

3_vedkjeleDet finnes i dag et bredt spekter av moderne vedkjeler for bruk i vannbårne anlegg. Med røykgassvifte og to-trinns forgassingsforbrenning blir kjelene miljøvennlige og gir høy virkningsgrad. Røykgassviften hindrer røyk i å sive ut i fyrrommet fra kjelen. Når man skal dimensjonere et vedfyrt anlegg med vedkjele er det flere faktorer som er viktig. Anlegget bør ha en kjele som er enkel å betjene, driftssikker og med riktig kapasitet i forhold til antall kvadratmeter som skal varmes opp, valgt akkumulatortank og ønsket fyringsintervall. Utgangspunktet for valg av løsning er hvor mange kvadratmeter som skal varmes opp, hvilken isolasjonsgrad bygningen har, type varmedistribusjon, antall brukere, bygningens beliggenhet og ønsket fyringskomfort. Vedkjeler fyres alltid mot akkumulatortank.

Ny teknologi gir renere luft

Det er faktisk mulig å redusere mengden svevestøv i Norge fra 42.000 tonn til ca 7.000 tonn hvis alle bytter ut sin gamle peis eller ovn. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager. Visste du at vi bruker 12-15 kilo luft pr døgn? At luften er frisk er selvsagt avgjørende for at vi også skal holde oss friske.

 


Hva menes med rentbrennende?

4_2311_300x326Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme – i stedet for røyk.

 

 

Hvor miljøvennlig kan det bli?

Vedfyring kan bli helt CO2-nøytralt. Tre brukt som brensel bidrar minimalt til drivhuseffekten. Riktignok avgir vedfyring CO2, men trær puster inn CO2 og avgir oksygen under fotosyntesen, og slik vil CO2 som frigjøres under vedforbrenning inngå i naturens egen syklus. Med andre ord: Vefyring frigir samme mengde CO2 som treet har tatt opp fra luften i vekstperioden, og som også vil avgis under forråtnelse. Av den grunn regnes varme fra ved og pellets som CO2-nøytralt.

 

Pellets

5_iStock_000005461451SmallNei, pellets er ikke noe du skal ha i blomsterpottene – men et rent naturprodukt som er utmerket til oppvarming av boligen din. Pellets gir den samme fine varmen som med vedfyring, men er mer renslig i bruk. Det er imidlertid noe utfordringer mht bruk av pellets. Pellets krever mindre plass enn ved, men lagring av pellets tar allikevel plass. En pelletskamin er i tillegg noe dyrere enn en vedovn. Det vil også kreve litt mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.

 

Pellets – rett i fyrkjelen!

6_frolingPellets brukes i fyrkjeler som tilknyttes sentralt varmeanlegg. Du kan enten bygge om din gamle fyrkjel – eller du kan installere en ny kjel beregnet på pellets. Det finnes i dag pelletskjeler med automatisk start/stopp, automatisk feiing av kjelens stående røykrør og automatisk askeuttak. Disse kjelene, kombinert med f.eks. vakuuminnmating (støvsugerprinsippet) av pellets fra en større, støvtett silo gir den absolutt mest komfortable fyringen med pellets. Velger du denne løsningen har du automatikk på alt, og graden av komfort med anlegget er høyere. Har du et slikt “helautomatisert” anlegg medfører det  betydelig mindre arbeid, men en pelletskjel er fremdeles arbeidskrevende vedlikeholdsmessig. Normale pelletskjeler krever tilsyn ukentlig. Uansett løsning vil en pelletskjele kreve  mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler.

 

Levering av pellets

7_pelletsPellets leveres i småsekker (”bæreposer”) à 12 eller 16 kg, i ”storsekker” på 1000 kg og i bulk, det vi si at den leveres fra ”tankbil” som ”blåser” den inn i en silo plassert utenfor eller inni bygget. For fyring i pelletskamin i småhus er det mest vanlig å få levert pellets i småsekker på pall (totalt ca. 800 kg), eller i storsekker. Pellets leveres med diameter på 6 eller 8 mm.


Gunstig energipris

Sammenlignet med prisen på strøm kommer pellets gunstig ut. Prisen er imidlertid avhengig av om pelletsen leveres i småsekk, storsekk eller bulk, og hvor mye som kjøpes av gangen.

 

Bedre effekt enn ved

Generelt er det lite støvplager med pelletsfyring. Det lønner seg imidlertid å forhøre seg litt med henhold til pelletskvaliteten, da denne kan variere noe fra de ulike produsentene. Automatisk matefunksjon og termostat med nattsenking gjør det lett å holde ønsket temperatur i boligen. Du er heller ikke avhengig av å allerede ha et pipeløp i boligen din; en pelletskamin kan installeres med et røkavtrekk direkte ut gjennom veggen.

Vi har utstilling av vedkjeler, pelletsovner og tilbehør i butikken på Morenen. Kontakt oss for mer informasjon.


Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post