Varmepumpe

Varmepumpe og vannbåren varme – den beste kombinasjonen?

 

Vi fører alle typer varmepumper, og gir deg gjerne et prisforslag på pumpe og installering. Våre erfarne fagfolk finner den beste løsningen for deg. Vi leverer i Østfold, Oslo, Follo og Akershus! Vi tar hele oppdraget med eventuell boring, installering og serviceordninger. Kontaktinformasjon finner du her. Les mer om varmepumpe i artikkelen under.

 

1_Chilli-og-isEn varmepumpe er i seg selv ingen energikilde, men en teknologi som utnytter varmepotensialet i luft, jord, fjell og vann. Også spillvarme fra kloakk, industrielle prosesser og avtrekksluft kan utnyttes. Elektrisk kraft brukes kun til å drive vifter og kompressorer i varmepumpen. For at et varmepumpe anlegg skal bli vellykket, kreves høy teknisk kompetanse både ved prosjektering og drift. For å sikre tilfredsstillende romtemperatur ved lave utetemperaturer, kan det være nødvendig med en tilleggsvarmekilde som også kan tjene som reserve ved havari og service på anlegget. (f.eks. bio, gass eller olje).  Som oftest benyttes strøm som eneste tilleggsvarmekilde. Da har du imidlertid ingen energifleksibilitet, men er låst til strøm.

Oppfunnet for lenge siden
En varmepumpe er i seg selv en teknisk oppfinnelse gjort for merenn 150 år siden. Den baserer seg på sammenhengen mellom temperatur og trykk i gassen/væsken som sirkulerer internt i pumpen. Økes trykket, øker også temperaturen for kokepunktet på væsken. Ved å tilføre elektrisitet, lages et kunstig trykk i sirkelløpet, og temperaturen heves slik at den kan benyttes til oppvarming. For å drive pumpen brukes noe elektrisitet, men varmepumpen produserer mer energi enn den bruker. Den mengden energien man får ut vil variere avhengig av hvilken varmepumpe det er snakk om i tillegg til temperaturforhold. Valg av varmekilde for varmepumpen er helt avgjørende for utforming og driftsresultat av varmepumpesystemet. Det er til dels stor forskjell i ”kvaliteten” på de ulike varmekildene.

2_1 kw ind 5 udVarmepumper for bruk i sammenheng med vannbårne anlegg
Her kan du lese om kilder til varmepumper som skal benyttes i forbindelse med et vannbårent anlegg. Vær oppmerksom på at varmepumper basert på væske/vann gjør at det må graves. Hvorvidt dette er en mulig løsning er avhengig av grunnforholdende der du bor. Dette må sjekkes med kommunen din.

3_bergBergvarme
En type varmepumpe utnytter varmen som er lagret i fjellet. Dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Sol- og geoenergi lagret i fjell hentes opp fra 150-300 meter dype energibrønner. Mengden av grunnvann i berggrunnen avgjør hvor mye varmemengde bergvarmepumpen kan hente ut. Hvor mange hulll som må bores, og hvor dypt man må gå, avhenger av oppvarmingsbehovet og grunnvansstanden der huset står.

Når sjøen varmer opp huset
På et visst dyp holder vann en stabil temperatur på ca 4°C gjennom hele året. Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord- og bergvarmepumpe. Dette forutsetter imidlertid at avstanden fra boligen til sjøen ikke er mer enn 100 meter. Ved større avstand vil både kostnadene og varmetapet øke.

 

4_sjoFerskvann og elvevann som varmekilde
På samme måte som sjøvann kan også ferskvann fint brukes som varmekilde. Elvevann er mer problematisk ettersom slangene utsettes for nedising og sterke krefter i forbindelse med flom.

Grunnvann som varmekilde
I et varmepumpesystem med grunnvann pumper man grunnvann opp til en varmeveksler hvor man henter ut varmen. En grunnsvannsvarmepumpe forutsetter at det er tilstrekkelige mengder grunnvann tilgjengelig. Man må kontakte kommunen for å kunne bruke grunnvann til slike formål.

 

5_jordJord holder på sommervarmen
Et stykke ned i jorda er temperaturen stabil på ca 4°C. Ved å grave ned slynger av rør over et større område, hentes varmen opp. I tilfeller hvor en tomt likevel skal fylles opp, kan dette kombineres med å legge ut rørslyngen uten ekstra kostnader. Jordvarmepumper egner seg godt for gårdsbruk som ofte har store tilgjengelige arealer å legge rørslynger i. Området for nedgraving må være relativt stort, og rørene graves ned i 0,6 til 1,5 meters dybde. For å dekke energibehovet for en normal enebolig kreves 200 til 400 meter slange og 200-600 m2 areal.

Vi fører alle typer varmepumper, og gir deg gjerne et prisforslag på pumpe og installering. Kontaktinformasjon finner du her.


Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post