Tilskuddsordninger

Det finnes for tiden flere tilskuddsordninger til investeringer i miljøvennlig oppvarming.

  • Noen kommuner gir lokale tilskudd.
  • Innovasjon Norge gir tilskudd til bioanlegg som kan selge varme, f.eks. gårdsbruk. Se nettstedet innovasjonnorge.no.
  • Enova kan gi tilskudd til enkelte varmekilder, blant annet varmepumper. Se nettstedet enova.no.

Askim & Mysen Rør AS kan hjelpe til med kostnadsoverslag til bruk i søknader.


Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post