Solenergi

Solvarme

 

1_iStock_000006439150SmallSolvarme i kalde Norge?
Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er 15 000 ganger større enn den energimengden som menneskene i verden bruker, og mangeganger større enn jordens totale energireserver. I dette perspektivet har solenergi potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. Samtidig kan solenergien utnyttes med miljøvennlig teknologi. Sola stråler inn energi, uavhengig av om vi utnytter den eller ikke. Installeres solvarmeanlegg kan derfor energien brukes med svært god samvittighet. Solenergi er tilgjengelig over hele jorden, og også i Norge har vi tilstrekkelig sol til å kunne utnytte den. Det er flere faktorer som gjør solenergi godt egnet i Norge. Lang fyringssesong, god plass og høye komfortkrav betyr at vi har et stort oppvarmingsbehov, også i perioder da solvarmeanlegget gir betydelige energibidrag. Forbruket av varmt tappevann er dessuten like stort sommerstid som vinterstid.

 

Solvarmeanlegg
Et solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og varmefordelingssystem. Varmen fra et solvarmeanlegg kan brukes oppvarming, til å varme opp ventilasjonsluft og til å produsere varmt tappevann. Den beste utnyttelsen av solvarmen får man om varmen utnyttes ved lave temperaturer. Derfor er solvarme spesielt godt egnet til gulvoppvarming, lavtemperatur radiatoranlegg og forvarming av varmt tappevann.
I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen. Riktig utformet kan et slikt varmesystem dekke en betydelig del av husets totale varmebehov. Dagens solvarmesystemer må imidlertid suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, idet magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til alternative varmekilder, det være seg olje, gass, bio eller varmepumper.

 

2_sooolSol ute – sol inne
Nødvendig investering i utstyr er ikke så høy dersom du har bestemt deg for vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Over 40% av nye eneboliger i Norge i dag velger vannbåren varme, og har dermed mulighet for å benytte solenergi. Et solvarmeanlegg vil være et godt synlig element på huset, og produsentene har derfor lagt stor vekt på estetisk utforming. Solfangerne understreker et moderne uttrykk, og blir brukt som designelement av mange arkitekter. Solfangere som monteres fast bør vinkles i henhold til formål og energibidrag. Ønsker man maksimal ytelse i den kalde årstid må fangerne monteres i forhold til minimum solhøyde. Anlegget opereres automatisk gjennom året, og stiller små krav til vedlikehold.

 

Varmt, trygt og sikkert
Solvarme er sikker teknologi. Systemene er satt sammen av velkjente komponenter, omhyggelig valgt ut for å gi best mulig systemoperasjon. Installasjon skjer på en slik måte at det ikke er fare for at vann trenger inn i huset ved en eventuell lekkasje.
3_solvarm

 

Økonomi
Hva som er en økonomisk riktig dimensjonering av et solenergisystem avhenger av faktorer som:

  • energipris
  • geografisk plassering av bygningen
  • kapitalkostnadene for solenergisystemet
  • prosjektspesifikke forhold – f.eks. hvor godt solenergisystemet kan integreres i bygningen.

 

Askim & Mysen Rør fører solvarmeanlegg fra Baxi. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post