Andre sprinkeltyper

Vi er totalleverandør innen automatiske slokkeanlegg

Inergen:

Inergen er ett gasslukkeanlegg som benyttes i rom hvor vann, skum eller pulver har ødeleggende effekt, som f.eks datarom, serverrom, arkiv, etc.

Inergen består 100 % av gasser som forekommer naturlig i atmosfæren (52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid). Det betyr at miljøet ikke blir påvirket når systemet aktiveres. 

Hvis det oppstår brann, aktiveres Inergen-systemet automatisk og slokker normalt brannen i løpet av ca 40 sekunder.

Brannen slokkes ved at Inergen senker oksygennivået i det beskyttede området fra 20,9% til mellom 10-13%. Det lave oksygennivået kveler brannen før den får utviklet seg.

Det er også helt ufarlig for mennesker å oppholde seg i et rom hvor et Inergen-anlegg er aktivert. 

 

Aerosol: 

Aerosol er ett anlegg som ofte benyttes i områder hvor det ikke er ønskelig med vann, eller annet gasslukkeanlegg.

Aerosol er ørsmå fint forstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. De kan være en form for støv eller fordampede partikler. Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn 10 nanometer til over 100 mikrometer.

Siden partiklene er såpass små, blir luftmotstanden stor i forhold til vekten. Dermed holder partiklene seg svevende med en minimal fallhastighet. 

 

Vanntåke:

Vanntåke er betegnelsen på slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små, mindre enn 1 mm. Det er vanntrykket i dysen kombinert med dens utforming som bestemmer dråpestørrelsen.

Det finnes ulike type vanntåkeløsninger, men de deles hovedsakelig i høytrykk og lavtrykksystem.

Lavtrykk leverer trykk opp til 16 bar, imens høytrykk kan ha trykk opp til 200 bar.

Kontaktpersoner