Ventilasjon

Når luften er bra har vi det bra!

Vi innehar godkjent ansvarsrett for prosjektering og montasje av større og mindre ventilasjons- og klimainstallasjoner både til næring og boliger. Vi har i hovedsak nedslagsfelt på den sentrale østlandet.

Ventilasjonsmarkedet er et marked under stadig utvikling. I Askim & Mysen Rør har vi derfor et stort fokus på å holde oss oppdatert på nye bærekraftig løsninger innen klima & Energi. Månedlige internopplærings møter bidrar til at vi holder oss ajour i en bransje det skjer veldig mye.

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs. På tross av det snakker vi nesten bare om luften ute som vi puster inn. Dårlig inneklima er ikke bare en utfordring for de som har luftveisplager, men er noe som har betydning for alles produktivitet. Godt inneklima gir lavere sykefravær og økt produktivitet.

Vår største oppdragsmengde hentes i ordinære anbudskonkurranser, men vi påtar oss gjerne oppdrag med å forbedre inneklima i ditt bygg. Det være seg utskifting av eldre anlegg, oppgradering av eksisterende anlegg tilpasset ny bruk eller en analyse av nåværende inneklima.

Prosjektering

Vi benytter Autocad Revit til prosjektering av kanalnett, lydberegninger og trykkfallsberegninger.
Tegninger utarbeides i 3D og utveksles som IFC format. Vi benytter i tillegg et dynamisk
simuleringsprogram for å beregne temperaturer og kjøleeffekter.

Montasje

Montasje utføres i hovedsak av egne ansatte med lang og bred erfaring innen ventilasjonsfaget.
Internopplæring bidrar til at våre montører holder seg løpende oppdatert på nye komponenter
og løsninger.

Service

Riktig drift og vedlikehold av ventilasjonsaggregater er vesentlig for å bevare et godt inneklima. En gjenvinner i et ventilasjonsaggregat gjenvinner opp mot 85% av varmen. Hva skjer med energiforbruket dersom denne kommer ut av drift? Ventilasjonsfilter kommer i alle forskjellige utgaver av pris og kvalitet. Hvilken påvirkning har dette for inneklima og ikke minst energibruken til ventilasjonsaggregatet? Våre serviceteknikere innehar bred kompetanse på aggregater og filterteknikk. Tegner du en serviceavtale med oss, velger du trygghet og kompetanse.

Inneklima

Sliter dere med varme/kalde lokaler, tørr/fuktig luft, mye støv el? Vi kan hjelpe dere med å kartlegge inneklima i bygget deres. Vi har loggere vi kan plassere ut. Etter en analyse av resultatene fra loggerne oversender vi en rapport med problemstillinger og forslag til tiltak for utbedring av problemene deres.

Innregulering

Korrekt innregulering av ventilasjonsanlegget er viktig for et godt inneklima. Luften skal fordeles dit den er tiltenkt. Riktig innregulering handler også om økonomi. Luften skal distribueres med bruk av minst mulig energi. Vi har innreguleringspersonell som har gjennomgått Kurs hos Sintef.

Kjøling

Vi prosjekterer, monterer og vedlikeholder de aller fleste kjøleanlegg. Det være seg dataromskjøling, ventilasjonskjøling, tilleggskjøling osv. Vi bruker simuleringsprogrammet Simien for å finne nøyaktig kjølebehov.

Automatisering

Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, lys osv må i dag fungere sammen for å optimalisere energibruken i bygg. Gjennom våre samarbeidspartnere på automatikk skal du være trygg på at anlegg levert av oss fungerer optimalt.

Energivurderinger

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Plikten til energivurdering gjelder:

  • Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20KW
  • Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12KW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500m 2 .
  • Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20KW og har en alder på 15 år. (engangsvurdering)

Rehabilitering

Eldre bygg har ofte begrensninger i etasjehøyder som ikke er tilrettelagt for at de tekniske løsningene skal tilfredsstille dagens krav. Som oftest er det ventilasjon som har størst utfordring. Ved å behovstyre ventilasjonen og levere luft kun til rommene som er i bruk, kan man redusere størrelser på aggregater og kanalnett uten at dette går på bekostning av inneklima, og fortsatt vil tilfredsstille dagens krav til utførelse. Dette er kun en av mange løsninger vi leverer på ventilasjon for å tilfredsstille kundens behov.

Kontaktpersoner