Ravinen kultur og familiesenter, Rælingen

Vi har levert varme, sanitær, sprinkler og kjøling

Byggets funksjoner:

Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, PPT, barnevern, fysioterapi, fastleger, Ungdomsklubb, Kulturskole, Bibliotek, Innbyggertorg, kafe, fleksisal, dansesal, musikkrom, bandrom, øving scene, kunstrom


 • Byggherre: Rælingen kommune
 • Kunde: Backe Romerike AS
 • Verdi: 17 000 000,- eks mva
 • Ferdigstilt: 2022
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter

Heiergården Terrasse, Rakkestad

Det er 25 leiligheter, nytt Europris lokale og fellesarealer.

Vi har levert varme, sanitær og sprinkler


 • Kunde: KM Bygg AS
 • Verdi: 8,1 mill
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter

Rosendal Maskin, Askim

Verksted og kontor bygg.

Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjoninstallasjoner, samt automatikk og energimerking av bygget.
Total luftmengde 22.000 m3h med kjøling via ventilasjonsluften.
Anleggene ble levert med behovstyring av luftmengden, der verksted aggregatet styres etter VOC innhold i avtrekksluften.
Kontoraggregatet levert med optimizer funksjon og individuell romregulering i alle møterom og kontorer, der varme/kjøling styres i sekvens.

Vi opplevde her en byggherre som var meget miljøbevisst.
Ventilasjonsanleggene som ble valgt her, har en beregnet energibesparelse for oppvarming og ventilasjon på ca. 60% sammenlignet med et tradisjonelt TEK 17 bygg.


 • Byggherre: Rosendal Eiendom AS
 • Kunde: Rosendal Eiendom AS
 • Verdi: 2 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Ørjan Olsen
Se flere fullførte prosjekter

Håndverksveien 15, Langhus

Lager og kontorbygg

Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjoninstallasjoner, sanitær- og varmeanlegg, samt energimerking.
Total luftmengde 13.000m3h
Det ble levert 2 stk ventilasjonsaggregater med konstante luftmengder.
Begge aggregatene ble levert uten kjøling. Temperaturkravene i ARB 444 ble innfridd ved bruk av frikjølingsfunksjon om natten i aggregatene. Dette ble dokumentert og beregnet ved bruk av det dynamiske simuleringsprogrammet Simien.


 • Byggherre: Realkapital Investor
 • Kunde: Svalinn AS
 • Verdi: 2,8 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl (rør), Ørjan Olsen (vent.)
Se flere fullførte prosjekter

Holmlia Skole

Total rehabilitering av administrasjons- og undervisningsbygg.

Det er levert og montert nytt sanitær-, varme- og kjøleanlegg.


 • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo
 • Kunde: Klima og Bygg AS
 • Verdi: 9,7 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl
Se flere fullførte prosjekter

Kafe Leikvin, Løken Senter

Ny Kafe på Løken senter.
Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjonsinstallasjoner.
Det ble levert nytt aggregat med en kapasitet på 4.500 m3h.
Ny storkjøkkenhette med syklonfilter og Ansul slokkeanlegg.


 • Byggherre: Høland & Setskog Sparebank
 • Kunde: Kløver Rådgivning
 • Verdi: 0,6 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Ørjan Olsen
Se flere fullførte prosjekter

Kaupangkvartalet 2 (K2) Mysen

Ny boligblokk på 10 etg + teknisk etg på tak.

9 etg med leiligheter 1 etg med næring totalt 4300 m2.
Askim & Mysen Rør har prosjektert og utført rørlegger- og ventilasjonsarbeider.

Prosjektering:
Utvendig VA anlegg samt sprinkleranlegg
Utførelse:
Varmeanlegg med fjernvarme, gulvvarme, radiatorer og ventilasjon.
Sanitæranlegg for 20 leiligheter + næring.
Sprinkleranlegg for leiligheter, næring og parkering.
Brann vann og røykventilasjon for høyhus (brannmannsheis)


 • Byggherre: Torggata Eiendom AS
 • Kunde: Haugerud & Vikeby AS
 • Verdi: 8 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Hans Anders Skaug - John Kalhagen
Se flere fullførte prosjekter

Grøtvedt skole

Varmeanlegg med varmepumpe basert på 8stk energibrønner.

Radiatoranlegg i klasserom og gulvvarme i dusjrom/omkledning.

Rehabilitering innvendig bunnledning


 • Byggherre: Indre Østfold Kommune
 • Kunde: Viking Entreprenør
 • Verdi: ca 7,3 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl
Se flere fullførte prosjekter

Trollhaugen barnehage - Ørje

Askim & Mysen Rør har levert sanitær-, varme-, og sprinkleranlegg.

Varmeanlegget er basert på varmepumpe koblet opp mot tre energibrønner. Brønnene er utført av Follo Brønnboring, på oppdrag for Askim & Mysen Rør.

Barnehagen er oppført i massivtre og består av fem avdelinger for 120 barn.


 • Byggherre: Marker Kommune
 • Kunde: Askim Entreprenør AS
 • Verdi: ca. 4,7 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter