Posten Østlandsterminalen

Vi har prosjektert og utført varme, sanitær, sprinkler, og kjøling.

Prosjektet er en utvidelse på ca 17 000m2 av posten sitt produksjonsanlegg ved Østlandsterminalen i Lørenskog.


 • Byggherre: Posten Norge
 • Kunde: Ø.M Fjeld AS
 • Verdi:36 000 000,- eks mva
 • Ferdigstilt: 2023
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter

Dynatec SMV

Vi er stolte over å ha fullført et komplekst prosjekt for byggherre Holtskogen 17 AS og Dynatec SMV med hjelp av Backe Østfold AS som hoved entreprenør.

Prosjektet inkluderte prosjektering og utførelse av varme, sanitær, sprinkler, ventilasjon og kjøling, inkludert en Væske/vann varmepumpe som er tilknyttet 24 stk. energibrønner og behovsstyrt ventilasjon i kontorer og produksjon.

Lokalet som ble ferdigstilt i 2022, er på over 8000 kvadratmeter!


 • Byggherre: Holtskogen 17 AS
 • Hoved entrepenør: Backe Østfold AS
 • Ferdigstilt: 2022
 • Prosjektansvarlig varme: Rino Hovland
 • Prosjektansvarlig ventilasjon: Erik Filtvedt
Se flere pågående prosjekter

Oslo finerfabrikk

Askim og Mysen Rør AS var prosjekterende og utførende av sanitær, kjøle- og varmesystem med varmepumpe. Dette bygget hadde en kravspek som var veldig detaljert og godt gjennomtenkt. 

Eier av bygget var veldig positivt innstilte og løsningsorienterte fra dag 1. Samarbeidet med hovedentreprenør og de andre fagene på byggeplass fungerte meget godt.


 • Byggherre: Destilleriveien 1 AS
 • Kunde: Ø.M Fjeld
 • Ferdigstilles: Oktober 2022
 • Prosjektansvarlig: Anders Sand
Se flere pågående prosjekter

Seut Næring - Fredrikstad

Askim & Mysen Rør er stolte over å være en del av dette prosjektet.

Vi er i gang gang med innvendige, sanitær-, varme- og sprinklerarbeider. Råbygget er allerede reist og tett.

Vi skal levere og monteres blant annet cirka 112 radiatorer og rundt 650 sprinklerhoder! Bygget er på ca. 3 500m².

Prosjektet ble ferdigstilt i Mars 2023.


 • Kunde og Byggherre: Seut Brygge AS
 • Ferdigstilles: Mars 2023.
 • Prosjektansvarlig: Tor Arne Bunes
Se flere pågående prosjekter

Ravinen kultur og familiesenter, Rælingen

Vi har levert varme, sanitær, sprinkler og kjøling

Byggets funksjoner:

Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, PPT, barnevern, fysioterapi, fastleger, Ungdomsklubb, Kulturskole, Bibliotek, Innbyggertorg, kafe, fleksisal, dansesal, musikkrom, bandrom, øving scene, kunstrom


 • Byggherre: Rælingen kommune
 • Kunde: Backe Romerike AS
 • Verdi: 17 000 000,- eks mva
 • Ferdigstilt: 2022
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter

Heiergården Terrasse, Rakkestad

Det er 25 leiligheter, nytt Europris lokale og fellesarealer.

Vi har levert varme, sanitær og sprinkler


 • Kunde: KM Bygg AS
 • Verdi: 8,1 mill
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter

Fjellhamar skole og flerbrukshall

Vi i Askim Mysen & Rør AS er stolte over å kunne kunngjøre overleveringen av Norges største barneskole, i samarbeid med byggherre Lørenskog kommune og kunden Betonmast Romerike.

22. desember var dagen da skolen ble overlevert og allerede nå er den i bruk. Vi har levert alt fra sanitær, varme, kjøling og sprinkler til skolen.

Idrettsbygget, inkludert idrettshallen og svømmehallen, vil bli overlevert i juni. Vi gleder oss til å vise frem det ferdige prosjektet!


 • Byggherre: Lørenskog Kommune
 • Kunde: Betonmast Romerike
 • Ferdigstilles: Hovedbygget er ferdig, flerbruk og svømmehallen blir levert i juni 2023.
 • Prosjektansvarlig: Sven Thomas Berge
Se flere pågående prosjekter

Rosendal Maskin, Askim

Verksted og kontor bygg.

Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjoninstallasjoner, samt automatikk og energimerking av bygget.
Total luftmengde 22.000 m3h med kjøling via ventilasjonsluften.
Anleggene ble levert med behovstyring av luftmengden, der verksted aggregatet styres etter VOC innhold i avtrekksluften.
Kontoraggregatet levert med optimizer funksjon og individuell romregulering i alle møterom og kontorer, der varme/kjøling styres i sekvens.

Vi opplevde her en byggherre som var meget miljøbevisst.
Ventilasjonsanleggene som ble valgt her, har en beregnet energibesparelse for oppvarming og ventilasjon på ca. 60% sammenlignet med et tradisjonelt TEK 17 bygg.


 • Byggherre: Rosendal Eiendom AS
 • Kunde: Rosendal Eiendom AS
 • Verdi: 2 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Ørjan Olsen
Se flere fullførte prosjekter

Håndverksveien 15, Langhus

Lager og kontorbygg

Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjoninstallasjoner, sanitær- og varmeanlegg, samt energimerking.
Total luftmengde 13.000m3h
Det ble levert 2 stk ventilasjonsaggregater med konstante luftmengder.
Begge aggregatene ble levert uten kjøling. Temperaturkravene i ARB 444 ble innfridd ved bruk av frikjølingsfunksjon om natten i aggregatene. Dette ble dokumentert og beregnet ved bruk av det dynamiske simuleringsprogrammet Simien.


 • Byggherre: Realkapital Investor
 • Kunde: Svalinn AS
 • Verdi: 2,8 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl (rør), Ørjan Olsen (vent.)
Se flere fullførte prosjekter

Holmlia Skole

Total rehabilitering av administrasjons- og undervisningsbygg.

Det er levert og montert nytt sanitær-, varme- og kjøleanlegg.


 • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo
 • Kunde: Klima og Bygg AS
 • Verdi: 9,7 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl
Se flere fullførte prosjekter

Kafe Leikvin, Løken Senter

Ny Kafe på Løken senter.
Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjonsinstallasjoner.
Det ble levert nytt aggregat med en kapasitet på 4.500 m3h.
Ny storkjøkkenhette med syklonfilter og Ansul slokkeanlegg.


 • Byggherre: Høland & Setskog Sparebank
 • Kunde: Kløver Rådgivning
 • Verdi: 0,6 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjektansvarlig: Ørjan Olsen
Se flere fullførte prosjekter

Kaupangkvartalet 2 (K2) Mysen

Ny boligblokk på 10 etg + teknisk etg på tak.

9 etg med leiligheter 1 etg med næring totalt 4300 m2.
Askim & Mysen Rør har prosjektert og utført rørlegger- og ventilasjonsarbeider.

Prosjektering:
Utvendig VA anlegg samt sprinkleranlegg
Utførelse:
Varmeanlegg med fjernvarme, gulvvarme, radiatorer og ventilasjon.
Sanitæranlegg for 20 leiligheter + næring.
Sprinkleranlegg for leiligheter, næring og parkering.
Brann vann og røykventilasjon for høyhus (brannmannsheis)


 • Byggherre: Torggata Eiendom AS
 • Kunde: Haugerud & Vikeby AS
 • Verdi: 8 mill. eks. mva
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Hans Anders Skaug - John Kalhagen
Se flere fullførte prosjekter

Grøtvedt skole

Varmeanlegg med varmepumpe basert på 8stk energibrønner.

Radiatoranlegg i klasserom og gulvvarme i dusjrom/omkledning.

Rehabilitering innvendig bunnledning


 • Byggherre: Indre Østfold Kommune
 • Kunde: Viking Entreprenør
 • Verdi: ca 7,3 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl
Se flere fullførte prosjekter

Trollhaugen barnehage - Ørje

Askim & Mysen Rør har levert sanitær-, varme-, og sprinkleranlegg.

Varmeanlegget er basert på varmepumpe koblet opp mot tre energibrønner. Brønnene er utført av Follo Brønnboring, på oppdrag for Askim & Mysen Rør.

Barnehagen er oppført i massivtre og består av fem avdelinger for 120 barn.


 • Byggherre: Marker Kommune
 • Kunde: Askim Entreprenør AS
 • Verdi: ca. 4,7 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland
Se flere fullførte prosjekter