Grøtvedt skole

Varmeanlegg med varmepumpe basert på 8stk energibrønner.

Radiatoranlegg i klasserom og gulvvarme i dusjrom/omkledning.

Rehabilitering innvendig bunnledning


 • Byggherre: Indre Østfold Kommune
 • Kunde: Viking Entreprenør
 • Verdi: ca 7,3 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Urban Dahl

Se flere fullførte prosjekter

Trollhaugen barnehage - Ørje

Askim & Mysen Rør har levert sanitær-, varme-, og sprinkleranlegg.

Varmeanlegget er basert på varmepumpe koblet opp mot tre energibrønner. Brønnene er utført av Follo Brønnboring, på oppdrag for Askim & Mysen Rør.

Barnehagen er oppført i massivtre og består av fem avdelinger for 120 barn.


 • Byggherre: Marker Kommune
 • Kunde: Askim Entreprenør AS
 • Verdi: ca. 4,7 mill.
 • Ferdigstilt: 2020
 • Prosjektansvarlig: Rino Hovland

Se flere fullførte prosjekter

Fjellstrand Omsorgsboliger – Nesodden

Omsorgsboliger bestående av 50 leiligheter med bad og kjøkken. Oppvarming med gulvvarme hvor energikilden er 7 energibrønner på til sammen 1250 meter. Varmeproduksjonen skjer via varmepumpe, el-kjele og med beredersystem for varmt tappevann med forvarming fra varmepumpen. Det er supplert med radiatorer i trappeoppgangene i tillegg til gulvvarmen.

Det er lagt ned snøsmeltanlegg i forbindelse med inngangspartier. I tillegg til leilighetene er det en fellesdel med ‘’mini-storkjøkken’’ , felles HC-WC rom og bøttekott. I underetasjen er det em aktivitetsdel med toaletter og dusjer. Det er tilkoblet 3 varmebatterier på aggregater hvor 2 av de også har kjøling som lader energibrønnen i sommerhalvåret.

Bygget er fullsprinklet med boligsprinkler i leilighetsdelen og OH1 i fellesarealer.


 • Byggherre: Nesodden Kommune
 • Kunde: Betonmast Østfold
 • Verdi: 9,5 mill
 • Ferdigstilt: 2019
 • Prosjektansvarlig: John Kalhagen

Se flere fullførte prosjekter

Bjørkebadet – Bjørkelangen

AMR har utført varme og sanitæranlegg.

AMR har også hatt prosjekteringen.


 • Byggherre:Aurskog-Høland Kommune
 • Kunde: Hent AS
 • Verdi: 3,9 mill
 • Ferdigstilt: 2018
 • Prosjektansvarlig: Sven Thomas Berge

Se flere fullførte prosjekter

Lillo Nydalen

Leilighetsbygg med 220 leiligheter fordelt på 3 blokker hvor blokk A var på 9 etg. + 2 underetasjer, blokk B på 8 etg. med en underetasje og blokk C på 7 etg med 1 underetasje. Askim og Mysen Rør prosjekterte sanitær, varme og sprinkler i egen regi og utførte også de samme fagene.

Prosjektet hadde badekabiner og i alle leiligheter ble det lagt gulvvarme som varmekilde. I tillegg tilkoblet vi varmebatterier på aggregater, monterte radiatorer i trappeoppganger og snøsmeltanlegg i nedkjøringsrampe.

Totaleffekten på varmevekslere fra Hafslund sin fjernvarme var på 1280 KW inkludert tappevannseffekt. I byggene er det i dag Broadnet, Domino Pizza og barnehage som også Askim og Mysen Rør var med på i byggeperioden.


 • Byggherre: Lillo Nydalen
 • Kunde: Strukta AS
 • Verdi: 33 mill
 • Ferdigstilt: 2017
 • Prosjektansvarlig: John Kalhagen

Se flere fullførte prosjekter

Sykehuset Østfold

Tidenes kontrakt innen brannsikring. Det nye østfoldsykehuset skal sikres med sprinkleranlegg, og det er en tungvekter innen faget som har fått kontrakten på 55 millioner kroner. Askim & Mysen Rør AS vil sørge for at liv og verdier ikke går tapt i tilfelle brann. I november starter arbeidet med å legge 600 kilometer rør og montere 36.000 sprinklerhoder i sykehusets cirka 3.600 rom.


 • Byggherre: Helse Sør-Øst
 • Kunde: Helse Sør-Øst
 • Verdi: 55 mill
 • Ferdigstilt: 2014
 • Prosjektansvarlig: Jostein Førrisdahl

Se flere fullførte prosjekter