Kaupangkvartalet 2 (K2) Mysen

Ny boligblokk på 10 etg + teknisk etg på tak.

9 etg med leiligheter 1 etg med næring totalt 4300 m2.
Askim & Mysen Rør har prosjektert og utført rørlegger- og ventilasjonsarbeider.

Prosjektering:
Utvendig VA anlegg samt sprinkleranlegg
Utførelse:
Varmeanlegg med fjernvarme, gulvvarme, radiatorer og ventilasjon.
Sanitæranlegg for 20 leiligheter + næring.
Sprinkleranlegg for leiligheter, næring og parkering.
Brann vann og røykventilasjon for høyhus (brannmannsheis)


  • Byggherre: Torggata Eiendom AS
  • Kunde: Haugerud & Vikeby AS
  • Verdi: 8 mill. eks. mva
  • Ferdigstilt: 2020
  • Prosjektansvarlig: Hans Anders Skaug - John Kalhagen
Se flere fullførte prosjekter