Kafe Leikvin, Løken Senter

Ny Kafe på Løken senter.
Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjonsinstallasjoner.
Det ble levert nytt aggregat med en kapasitet på 4.500 m3h.
Ny storkjøkkenhette med syklonfilter og Ansul slokkeanlegg.


  • Byggherre: Høland & Setskog Sparebank
  • Kunde: Kløver Rådgivning
  • Verdi: 0,6 mill. eks. mva
  • Ferdigstilt: 2021
  • Prosjektansvarlig: Ørjan Olsen
Se flere fullførte prosjekter