Håndverksveien 15, Langhus

Lager og kontorbygg

Prosjekterende og utførende av klima- og ventilasjoninstallasjoner, sanitær- og varmeanlegg, samt energimerking.
Total luftmengde 13.000m3h
Det ble levert 2 stk ventilasjonsaggregater med konstante luftmengder.
Begge aggregatene ble levert uten kjøling. Temperaturkravene i ARB 444 ble innfridd ved bruk av frikjølingsfunksjon om natten i aggregatene. Dette ble dokumentert og beregnet ved bruk av det dynamiske simuleringsprogrammet Simien.


  • Byggherre: Realkapital Investor
  • Kunde: Svalinn AS
  • Verdi: 2,8 mill. eks. mva
  • Ferdigstilt: 2021
  • Prosjektansvarlig: Urban Dahl (rør), Ørjan Olsen (vent.)
Se flere fullførte prosjekter