Kundereferanser

«Vi syns hele prosessen har vært veldig godt gjennomført. Et detaljert tilbud, med en grundig gjennomgang av prosjektbeskrivelsen fikk avklart mulige risikopunkter. Det gjorde at det ikke oppsto overraskelser av betydning underveis. Barbro gav oss gode og kreative råd, og prosjektleder god oppfølging og koordinering av håndverkerne, ga påregnelig fremgang i h.h.t. avtale. Dette var veldig viktig da vi bodde i huset under hele prosessen. Vi er meget fornøyde med et pent og fagmessig håndverk, utført av dyktige, hyggelige og tillitsvekkende fagfolk. Sluttresultatet ble meget bra og de endelige kostnadene helt i tråd med tilbudet. Vi takker for imøtekommenhet og godt samarbeid!»

Arvid Peder og Toril Andreassen, Knapstad