Heiergården Terrasse, Rakkestad

Det er 25 leiligheter, nytt Europris lokale og fellesarealer.

Vi har levert varme, sanitær og sprinkler


  • Kunde: MK Bygg AS
  • Verdi: 8,1 mill
  • Ferdigstilt: 2021
Se flere fullførte prosjekter