Sykehuset Østfold

Tidenes kontrakt innen brannsikring

Det nye østfoldsykehuset skal sikres med sprinkleranlegg, og det er en tungvekter innen faget som har fått kontrakten på 55 millioner kroner. Askim & Mysen Rør AS vil sørge for at liv og verdier ikke går tapt i tilfelle brann. I november starter arbeidet med å legge 600 kilometer rør og montere 36.000 sprinklerhoder i sykehusets cirka 3.600 rom.

Godt rykte

Det er en stor glede å tildele oppdraget til en lokal aktør. Askim & Mysen Rør har ikke 01_DSC_0372bare vunnet oppdraget grunnet pris, nødvendige ekspertise, og godkjenninger. Vi har sjekket dem godt, og fant raskt ut at de også har et meget godt rykte, kommenterte Dag Bøhler, prosjektdirektør for Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) da kontrakten ble signert på byggeplassen fredag 19. oktober.

Daglig leder Tollef Berger kvitterte med å understreke at ”…vi går i gang med stort alvor og grundighet. Dette er en jobb som betyr mye for bedriften, og vi skal gjøre vårt ytterste for at resultatet blir optimalt”.

Allerede neste måned setter sprinklerteamet til Askim & Mysen Rør AS i gang det omfattende arbeidet. Innledningsvis vil fire-fem spesialister være i sving, etterhvert utvides dette til 20-25 mann ettersom prosjektet skrider frem.

Europas mest moderne

Det er totalt 83.500 kvadratmeter gulvflate på det nye sykehuset som nå reiser seg på Kalnes ved Sarpsborg. Hele prosjektet skal være ferdig og sykehuset i full drift i 2016. Dette skal bli være Europas mest moderne sykehus, og alle arbeider er i rute. Dette lover godt for videre progresjon.

Sprinkleranlegget utføres av Askim Mysen Rør AS, som kan vise til betydelige oppdrag og erfaring innen sprinkleranlegg tidligere. Store kontrakter er gjennomført for kunder som Arcus, Glava og Nortura. Mens for eksempel det enorme Arcus-bygget er på 46.000 kvadratmeter, blir det nye østfoldsykehuset til sammenlikning nesten dobbelt så stort.

Største enkeltoppdrag

– Dette er det største oppdraget hittil for sprinklerteamet vårt, bekrefter daglig leder og 02_DSC_0390rørleggermester Tollef Berger. Dette er også den største ordren i selskapets 25 år langehistorie. Den nye østfoldsykehuset er prosjektert av COWI, alt er tegnet i 3D – BIM.

– Dette blir naturlig nok en stor øvelse i fremdriftskoordinering på grunn av de betydelige mengdene rør som skal installeres i samtlige rom. Vi har ekspertisen på plass i alle ledd og gleder oss til å sette i gang, forteller Berger.

Strenge regler

Askim & Mysen Rør har gjennom en årrekke bygget opp solid kompetanse innen 03_DSC_0595spesialfeltet sprinkleranlegg. Der arbeides aktivt med rekruttering og kompetanseheving.Det er også innført et strengere regelverk fra myndighetenes side med mer omfattende krav til sertifiseringer for alle som skal arbeide med sprinkleranlegg.

– Vi støtter fullt opp under det nye regelverket, og sørger for at våre folk og bedriften til enhver tid har den nødvendige kunnskap, sertifikater og godkjenninger som skal til for å gjøre en forsvarlig jobb. Brannsikring er alvorlig, sprinkleranlegget bare må og skal virke hvis det bryter ut brann. Ved å ha et godt regelverk og tredjepartskontroll unngår man at useriøse aktører kommer på banen, understreker prosjektleder ingeniør Jostein Førrisdahl. – Våre dedikerte ingeniører og spesialister innen montering er faglig oppdaterte med alle nødvendige sertifikater og relevant erfaring fra så vel store som mindre anlegg i både privat og offentlig sektor, bekrefter Berger.

Optimaliserer

I tillegg til tradisjonell rørleggervirksomhet og det kompetente sprinklerteamet, eier 04_DSC_0585selskapet en fabrikk for prefabrikering av sprinkleranlegg. Dette bidrar til at kostnadsnivået holdes på et fornuftig nivå, noe som øker selskapets konkurransekraft. Samtidig oppnår man at kvalitetssikring, logistikk og at selve monteringsarbeidet på byggeplassen optimaliseres. Under normale forhold reduseres tidsbruken på anleggsstedet med cirka 25 prosent.

Fin utvikling

Med en omsetning på vel 150 millioner kroner (2011) og 107 ansatte rangeres Askim & Mysen Rør blant landets største rørleggerbedrifter.

– Vi fokuserer langsiktig og målbevisst. Jevn vekst har vært viktigere enn stor vekst. Selv om vi tar betydelige oppdrag som dette skal vi ta godt vare på våre eksisterende kunder innen næringslivet, offentlige bedrifter og ikke minst prioritere de viktige serviceoppdragene hjemme hos Ola og Kari Nordmann, forteller Tollef Berger.

Dette er Askim & Mysen Rør AS

Askim & Mysen Rør AS har 107 ansatte og omsatte for vel 150 millioner kroner i 2011. Selskapet holder til i Østfold ved E-18 Slitu, hvor det er butikk og stort lager. Oppdragene er hovedsaklig i Østfold, Akershus, Gardermoen og Oslo. Selskapet er eid av AMR Holding AS. Firmaets hovedaksjonær er daglig leder, og forøvrig er det 4 aktive eiere som er med i driften. Firmaet er tildelt Eidsberg kommunes næringspris og har også blitt kåret til årets bedrift i Comfort-Kjeden. Askim & Mysen Rør AS innehar stor kompetanse innenfor de fleste fagfelt, som sprinkler, FG Godkjent bedrift varme, sanitær, industri og gass, samt service og baderomsrehabilitering. Rørleggerbedriften kan vise til en god posisjon i bransjen. Lokalt eierskap og et fornuftig kostnadsnivå – i kombinasjon med gode rutiner og systemer – bidrar til gode resultater og et hyggelig arbeidsmiljø.